Het Steengroevemuseum

Moet dit museum er komen en zo ja, waar?

 

Het is voor iedereen duidelijk dat Winterswijk met de steengroeve iets unieks in handen heeft. Dat dit toeristische, educatieve en wetenschappelijke mogelijkheden biedt, is evenmin een punt van discussie. Ook het idee dat een museum hiervoor de beste vorm is, stuit op weinig weerstand. Het is dan ook niet zozeer de discussie of er een museum moet komen, maar meer waar het moet komen. 

Het idee van een Steengroevemuseum stamt al uit 2007. Toch heeft het tot 2013 geduurd voordat de stichting Terra Temporalis (www.desteengroeve.nl) werd opgericht om hier concreet vorm aan te geven. Deze stichting stelt zich tot doel om op z’n minst een bezoekerscentrum, maar liefst een echt museum te realiseren bij de steengroeve. Tegenstanders van vestiging bij de steengroeve, verenigd in Omgevingsbelang Steengroeve (BOOS), pleiten voor een museum in het centrum van Winterswijk. Ook onder de inwoners van Winterswijk zijn de meningen verdeeld. Het wordt dan ook tijd om de meningen en visies van onze volksvertegenwoordigers overzichtelijk weer te geven.

Wat vinden de fracties van de plannen?In haar verkiezingsprogramma schreef het CDA: ‘Wij zijn voor een klein bezoekerscentrum bij de steengroeve, mits landschappelijk goed ingepast en in samenspraak met de buurt. Mogelijk komen hierdoor extra toeristen naar Winterswijk. De gemeente draagt niet bij aan de exploitatie.’ Inmiddels heet het een museum, maar het plan is niet wezenlijk anders. De fractie blijft dan ook bij haar standpunt dat zij voor een museum bij de steengroeve is, mits goed ingepast en er voldoende en goede participatie met de buurt heeft plaatsgevonden.

D66 is een groot voorstander van een overheid die cultuur en erfgoed daar waar mogelijk ondersteunt. En dat geldt zeker voor iets unieks als onze steengroeve die onder kenners wereldwijde bekendheid geniet. Met het huidige plan is volgens de partij gekozen voor een goede inpassing. Het museum elders in Winterswijk vestigen zorgt niet voor de synergie die juist nodig is bij dit museum. Het unieke van de groeve beleven, samen met de ervaring van een museum, dat is de kracht van dit concept.

Morgen is kort en bondig in haar reactie: “Het Steengroeve-museum moet er komen en wel naast de steengroeve.”

Ook de PvdA is voorstander van het Steengroevemuseum. “Wij zijn van mening dat dit maar op één plek hoort te komen: bij de steengroeve. De steengroeve is uniek in Nederland en verdient een museum dat haar verhaal vertelt. Het museum gaat in de toekomst ongetwijfeld een toeristische trekpleister worden voor Winterswijk en de regio.”

De grootste coalitiefractie, Voor Winterswijk, is van mening dat het traject dat tot op heden is gevolgd, op z’n zachtst gezegd geen schoonheidsprijs verdient. Financieel werd de ‘Winterswijkse maat’ volledig uit het oog verloren en het participatietraject werd verkeerd en soms zelfs op ‘feodale’ wijze gevoerd. Na een aantal goede gesprekken met het bestuur van de stichting, waarin de kosten voor de gemeente zijn gefixeerd op 1,1 miljoen euro en er afspraken zijn gemaakt over het participatietraject, kan ook deze fractie zich in principe achter de plannen scharen voor een museum bij de steengroeve. De partij is zich er daarbij terdege van bewust dat volledige overeenstemming met alle betrokkenen een illusie is.

Wat de VVD betreft komt het museum naast de steengroeve. De beleving van een museum over eeuwenoude levensvormen op de locatie waar ze daadwerkelijk uit de grond worden gehaald, is niet te vergelijken met de beleving op een andere locatie. Iets beleven op de plek waar het gebeurt is heel bijzonder. Realiseren dat het zich recht onder je voeten afspeelt, met uitzicht op de groeve, dat is onbeschrijfelijk. 

De fractie van Winterswijks Belang kiest zonder voorbehoud voor vestiging van een museum bij de steengroeve. Los van het feit dat hier vindplaats en expositie worden gecombineerd tot een (inter)nationaal aantrekkelijk museum, wordt hiermee ook de zo gewenste toeristische ‘slechtweervoorziening’ gerealiseerd. De gevreesde overlast kan volgens de fractie met de juiste maatregelen grotendeels worden voorkomen.

Conclusie: 

Als het aan de politiek ligt, komt er dus een museum bij de steengroeve. Al zijn er hier en daar wel wat voorbehouden geplaatst. Het traject om te komen tot een bestemmingsplan is inmiddels gestart; een traject waarin voor- en tegenstanders zich ongetwijfeld zullen laten horen. Het Steengroevemuseum is dan ook zeker nog niet gerealiseerd. Maar aan de politieke wil om tot een museum bij een unieke geologische en paleontologische vindplaats te komen, ontbreekt het in ieder geval niet.

 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward