Realisatie nieuwbouw cultuurcentrum

Verdient Winterswijk een centrum voor cultuur, educatie en creativiteit?

Veel gemeenten willen dolgraag een samenwerking zoals in Winterswijk tussen Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie, de Bibliotheek Oost Achterhoek en de Winterswijkse Uitdaging (Wuh). En dan het liefst bij elkaar in één gebouw. Zij moeten dit echter veelal afdwingen, omdat partijen absoluut niet willen. In Winterswijk is die samenwerking er al, maar ontbreekt alleen nog het gezamenlijke gebouw. Niet alleen de drie direct betrokken partijen willen dit, maar ook omwonenden, ondernemers, (muziek)verenigingen en anderen hebben zich in charettes (openbare, interactieve ontwerpsessies) zeer positief uitgelaten over de plannen. Toch ontbreekt sinds maart 2022 elke vooruitgang. We hebben de raadsfracties dan ook gevraagd hoe zij aankijken tegen de realisatie van dit centrum, inmiddels bekend onder de naam WoooW.

Wat vinden de fracties van de plannen?

Het CDA is voor een toekomstbestendig cultuurgebouw voor Boogie Woogie, de bibliotheek en de Wuh. In de eerste plaats omdat kunst en cultuur belangrijk zijn en zorgen voor verbinding tussen mensen. Daarnaast heeft het Weurden een flinke upgrade nodig. Zij plaatst daarbij echter wel de kanttekening dat het uiteindelijk gaat om de activiteiten van de drie partijen en niet om de stenen. Het onderzoek naar alternatieven waarbij ook de maatschappelijke meerwaarde van samenwerking op papier komt, is dan ook voorwaarde om in juni tot een afgewogen oordeel te komen.

Voor D66 zijn kunst en cultuur geen simpele vrijetijds-bestedingen, maar van levensbelang voor de Winterswijkse samenleving. De best draaiende bibliotheken en cultuurhuizen hebben veel baat bij toevallige passanten en een gebouw als WoooW hoort dan ook in het centrum. De fractie is dan ook van mening dat wederom uitstellen geen optie is. “We hebben raadsleden nodig die net als vijftig jaar geleden zeiden: ‘Dit is een investering voor Winterswijk, we gaan het doen!’”

Kunst, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid zijn voor de fractie van Morgen zeer belangrijk. En dat het gebied tussen Wooldstraat, Spoorstraat, Dingstraat en Roelvinkstraat hoognodig een upgrade nodig heeft, staat wat hen betreft ook buiten kijf. Extra onderzoeken hebben alleen zin als die duidelijk maken hoe het precies zit met de veronderstelde ‘synergie’ tussen de drie partijen. Eerst een bredere visie. Want natuurlijk is het Weurden een optie, maar dat is de Spoorzone wellicht ook.

De PvdA gelooft in de koppeling tussen kunst, cultuur en het sociaal domein. Om die reden is zij dan ook van mening dat het meerwaarde kan hebben om ook de Post te betrekken bij de verdere ontwikkeling van WoooW. Realisatie aan het Weurden kan zeker bijdragen aan de levendigheid van ons centrum, maar het is daarbij wel belangrijk dat zowel het financiële plaatje als de maatschappelijke meerwaarde worden meegenomen. Uitwerking van de variant waarbij het cultuurkwartier in de Storm wordt geïntegreerd, juicht de fractie dan ook toe. Temeer daar de samenwerking tussen de bibliotheek, de Wuh en Boogie Woogie hiermee in ieder geval niet ter discussie staat.

Juist in Winterswijk is goed te zien dat kunst, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid de smeerolie van de samenleving zijn en om die reden hecht Voor Winterswijk hier dan ook sterk aan. Het invullen van een ‘rotte’ plek als het Weurden om het centrum te versterken, past ook helemaal in de visie van de fractie. Maar dat betekent niet per se dat een gebouw als WoooW hiervoor dé oplossing is. Goede huisvesting voor cultuur is zonder meer belangrijk, maar het moet ook financieel  toekomstbestendig zijn. De fractie roept al drie jaar om gedegen locatieonderzoek en is dan ook blij met het raadsbesluit dat hierin voorziet.

De VVD kiest altijd voor leefbaarheid en daarmee voor het belang van kunst, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid. WoooW is volgens hen dan ook een diversiteitstoevoeging die daarmee de aantrekkelijkheid van het centrum verhoogt. De cultuurpartners wachten inmiddels al jaren op een keuze vanuit de gemeente en hun geduld wordt flink op de proef gesteld. Wat de VVD betreft verdienen ze eindelijk duidelijkheid. Zij is het dan ook oneens met de keuze van het college om nog verder onderzoek te doen en de keuze weer uit te stellen. De cultuurpartners verdienen duidelijkheid, en wel heel snel!

Kunst, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid zijn de redenen dat Winterswijks Belang ooit is opgericht en dat vertaalt zich nu in het feit dat zij vanaf het begin een voorstander is geweest van WoooW. Temeer daar dit initiatief in de ogen van de fractie naadloos past in de Centrumvisie, wat nog eens bevestigd werd in de reacties van betrokkenen tijdens de charettes (openbare, interactieve ontwerpsessies). Verder uitstel is in de ogen van de fractie dan ook onacceptabel en drijft de kosten op. “Het onderzoek naar een alternatief met de Storm wordt door ons ervaren als een onderzoek naar vooral functionele cohesie, en niet meer dan dat.”

Conclusie:

Dat de hele gemeenteraad kunst, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan, wordt uit de reacties van de verschillende fracties wel duidelijk. En dat de samenwerking tussen Boogie Woogie, de bibliotheek en de Winterswijkse Uitdaging duidelijk meerwaarde biedt, wordt ook door vrijwel alle fracties onderschreven. En daarmee de winst van vestiging in één gebouw. De discussie lijkt zich dus toe te spitsen op de plaats van vestiging en het bijbehorende kostenplaatje.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward