Colofon

Winterswijk binnen & buiten is een uitgave van Te Loo Media B.V. 

Uitgever:

  • Te Loo Media B.V.

Advertentie verkoop

Redactie

Vormgeving

Auteursrecht 

Overname van artikelen(of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. 

Aansprakelijkheid 

Winterswijk binnen & buiten wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie. 

Bekijk artikelen

arrow_upward