Snelheid, reactietijd en blijven fietsen!

Afgelopen 17 mei was het gezellig druk in de Whemerhof. Er was een informatieve markt georganiseerd over fietsen en fit blijven. De afdeling van Veilig Verkeer Nederland te Winterswijk was ook aanwezig. Het thema van deze middag was: “veiliger fietsen tot je 100ste“.

Tekst en foto’s: VVN Winterswijk


De gemeente Winterswijk is doortrapgemeente geworden en vanuit dit kader was deze middag georganiseerd. Er namen vijfenveertig personen deel en dat was voor zo’n eerste middag een mooie start. 

Het programma bestond uit fietsfit oefeningen, gezondheidscheck met bloeddrukmeting, BMI en knijpkracht door een fysiotherapeut. De verkeerskundige samen met een stagiaire van de gemeente Winterswijk gingen met de aanwezigen in gesprek over ervaringen rond onveilige verkeerssituaties. VVN Winterswijk nam bij de deelnemers een reactietest af en gaf informatie over veilig fietsen. Het is goed te zien dat ouderen actiever zijn en worden in het verkeer. De E-bike is voor velen een uitkomst. De groep ouderen groeit en helaas is er in de cijfers te zien dat ouderen oververtegenwoordigd zijn onder het aantal verkeersdoden. Maar liefst de helft (55%) van alle verkeersdoden in 2023 is 60+. Er is niet een oorzaak aan te wijzen, er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Elke deelnemer aan het verkeer heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Bij een oudere kan dat zijn: afnemende motorische functies, minder spierkracht, zicht- en gehoorbeperkingen en verminderd reactievermogen. Ouderen fietsen meer in de bebouwde kom waar zij meer ingewikkelde verkeerssituaties tegenkomen, anticiperen daarop is soms moeilijk. Snel bewegen en reageren is lastig en daarmee zijn ouderen kwetsbaarder in het verkeer.

Impact van snelheid en reactiesnelheid op je stopafstand
 Je legt heel wat meters af tussen de gedachte aan remmen en het moment dat je ook echt stilstaat. En die meters worden al gauw meer naarmate je harder rijdt. De reactie snelheid is voor iedereen verschillend. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Met een snelheid van 25 km/uur op de E-bike door het centrum fietsen vraagt om een hoge reactie snelheid en een groot vermogen om snel te handelen als er iets onverwachts gebeurt. Afleiding, vermoeidheid, weersomstandigheden kunnen de situatie ook nog beïnvloeden.

Blijven Fietsen
Het goede nieuws is dat uit cijfers blijkt dat blijven deelnemen aan het verkeer de vaardigheid ten goede beïnvloedt. Het risico op een ongeval wordt dan kleiner. Door actief te blijven en aandacht te hebben voor een goede gezondheid, geniet je van een betere kwaliteit van leven én kun je langer veilig deelnemen aan het verkeer. Veilig Verkeer Nederland helpt je graag op weg met tips over bewegen, zicht, gehoor en reactievermogen.

Informatie kun je vinden op: www.vvn.nl/blijf-veilig-onderweg/vitaal-blijven

Bekijk andere artikelen

arrow_upward