Praktisch aan de slag met graanteelt Veldbijeenkomst op donderdag 20 juni

Vanuit het ‘Actieplan Natuur Inclusieve landbouw’ van de Provincie Gelderland heeft stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) het project ‘Bodemmaatregelen Winterswijk’ geïnitieerd. Deelnemende bedrijven krijgen graanteelt na jarenlange afwezigheid in het landschap weer in het vizier. Als voor de hand liggend rustgewas na gras voor gangbare melkveehouders, of als alternatief voor mais voor omschakelende extensieve bedrijven.

Graanproef
Met de graanproef wordt onderzocht of graan geschikt is als rustgewas in de zandgronden van Winterswijk. Dit type gewas is bedoeld om de bodem rust te geven voor een jaar: het verbetert de bodem- en waterkwaliteit en vermindert uitspoeling van voedingsstoffen, die in het volgende groeiseizoen gebruikt kunnen worden door andere gewassen.

Praktische kennis
Geconcludeerd is, dat meer dan een hele generatie al geen praktische ervaring meer heeft met de graanteelt op de Achterhoekse zandgronden. Met vaak teleurstellende resultaten als gevolg voor wie het eens een jaar probeert. Onze oosterburen laten een paar kilometer verderop zien dat het ook anders kan in feitelijke dezelfde omstandigheden. Met de graanproef wordt praktische kennis opgedaan.

Verschillen
Met middelen uit dit project is een proefveld aangelegd in Meddo met zes soorten wintergraan, die op diverse verschillende manieren zijn behandeld. Bij de snelle lenterogge, hybride rogge, rogge, triticale, tarwe en gerst op het veld zijn al mooie verschillen zichtbaar.

Veldbijeenkomst
20 juni Op de locatie aan de Hoeninkstegge 11 kunnen belangstellenden zien wat de impact is van ziektebestrijding, bemesting, en de combinatie van beide. En welke granen het meest opbrengstgevoelig zijn hierop of het juist zeer goed doen op de zandgronden. Op 20 juni is er vanaf 11.00 uur een veldbijeenkomst voor veehouders, grondeigenaren, akkerbouwers en WCL belangstellenden.

Het doel is om de belangrijkste basisprincipes te leren voor een geslaagde graanteelt. De deelnemers weten na afloop welke maatregelen het meest cruciaal zijn voor een succesvolle teelt van graan. Zij krijgen antwoord op vragen als ‘welke invloed heeft ziektebestrijding op opbrengst van verschillende graansoorten op zandgrond?’ en ‘wat is de invloed van bemesting op de opbrengst en ziektegevoeligheid van verschillende graansoorten?’

Meer informatie over deze interessante veldbijeenkomst vind je op www.wclwinterswijk.nl

Bekijk andere artikelen

arrow_upward