Dorpendeal brengt nieuwe energie en samenhang in Meddo

Nadat de katholieke kerk haar functie verloor, de enige supermarkt en bakkerij Sellink verdwenen en het Vuurfestival moest inbinden, lieten de inwoners van Meddo het er niet bij zitten. Ze tekenen een dorpendeal met de provincie als duwtje in de rug om nieuwe ontmoetingsplekken te vinden en te realiseren.

Tekst & foto’s: Eveline Zuurbier


Het dorp krijgt 75.000 euro van de provincie. Dat bedrag wordt aangevuld door de gemeente Winterswijk met 50.000 euro uit het Innovatiefonds. Uit Meddo zelf komt nog eens 20.000 euro. De deal is een samenwerking waarin inwoners, verenigingen en ondernemers samenwerken om de (sociale) verbondenheid en leefbaarheid te vergroten. Wethouder Sylvia Fleuren noemde het ‘een duwtje in de rug’ voor initiatieven van vrijwilligers uit Meddo. Die komen voort uit het dorpsplan dat Meddo in samenwerking met de gemeente opgesteld heeft.

Verlies voorzieningen vraagt om nieuwe initiatieven
Eens was er het praatje op het bankje bij de bakker, nadien bij rouw en trouw in de kerk, en zorgde het hotel voor nieuwe reuring. De voetbalvereniging telt minder leden. Bij elkaar maakt dat er nauwelijks meer gelegenheid is voor de dorpsbewoners om elkaar te ontmoeten. Gelukkig barst de buurtschap van de vrijwilligers en zijn er heel veel ideeën en plannen voor initiatieven. “Er gebeurt heel veel om het dorp nieuwe schwung te geven”, zo stelt Adelinde Bouwman van Algemeen Belang Meddo. In nieuwbouwwijk Nieuw Gelle krijgt de pumptrackbaan en een groen park al de fysieke vorm van een ontmoetingsplek. Een werkgroep bekijkt of de pastorietuin een dorpsmoestuin of zogenaamde pluktuin kan worden. Dat geldt ook voor een wandelpad met kabouterpad. Maar bovenal dient er een huiskamer te komen met een sociale zorgfunctie. Wethouder Fleuren zei hierover: “Het is belangrijk dat wanneer je een sociaal netwerk hebt, je op latere leeftijd, wanneer er meer zorg om je heen nodig is, op dat netwerk kan terugvallen.”

Dorpsverbinder is de schakel
Adelinde: “Maar voor het daadwerkelijk op poten zetten van alles wat er leeft, hebben we steun nodig die we vinden in een professionele dorpsverbinder. Die brengt mensen en vrijwilligers met elkaar in verbinding, stemt vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar af en zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen de verenigingen. Wat we uiteindelijk allemaal willen, is dat we jong en oud betrokken houden en samen leuke dingen doen in Meddo. Als je dát eenmaal aan de gang hebt, leeft de hele gemeenschap op. Voor die schwung heb je echt alle mensen nodig. De dorpsverbinder moet echt iemand zijn die dat kan oppakken. We bedenken van alles, hebben prachtige ideeën, maar deze dienen wel opgezet te worden. En dat kunnen we niet alleen.”

Twee jaar de tijd
De dorpendeal geldt voor twee jaar. De dorpsverbinder zal ook twee jaar aan Meddo verbonden zijn. Meddo kijkt mee met Rekken, Beltrum en Gaanderen in de Achterhoek. Alle drie hebben een dorpendeal met de provincie ondertekend.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward