Skinny Binny Club ook na zestig jaar nog bruisend

De Skinny Binny Club vierde het afgelopen jaar zijn zestigjarig bestaan. De jongerensociëteit aan de Kloksteeg in het centrum is nog steeds springlevend. Elke vrijdag en zaterdag is het volle bak. Bij speciale evenementen zijn ook de oudere leden altijd van de partij.

Tekst en foto: Sander Damen

Ze uiten het niet, maar een beetje trots stralen ze wel uit: Lotte Gussinklo, voorzitter van de Skinny Binny Club en Irene Bos, bestuurslid. ‘Hun’ club voor jongeren tussen de zestien en dertig, vijfendertig jaar bruist na zestig jaar nog steeds. De club heeft ruim vijfhonderdzestig leden en er zijn wekelijks activiteiten. 

Voor leden, door leden

Winterswijkse jongeren klagen nog wel eens dat er niet veel te doen valt in Winterswijk. De Skinny Binny Club bewijst het tegendeel. Elke vrijdag- en zaterdagavond verandert de sociëteit in een drukbezochte bardancing. “Er kunnen maximaal tweehonderd mensen in,” zegt Lotte. “De toegang is voor leden gratis. Elk lid mag een introducee meenemen. De introducee betaalt € 3,50 entree.”
“Er zijn wel eens mensen die lid willen worden voor gratis toegang”, zegt Lotte, “maar zo werkt het niet. Ons motto is ‘voor leden, door leden’. Er wordt  verwacht dat je een tegenprestatie levert, bijvoorbeeld door een paar keer per jaar bardienst draaien.” “Iedereen kan lid worden,” vult Irene aan, “Zolang je maar iets voor de vereniging doet.” Het lidmaatschap kost veertig euro per jaar. “De sfeer is altijd goed,” zegt Lotte. ,,Er is eigenlijk nooit gedoe.”

Activiteiten

Naast de wekelijkse avonden organiseert de club andere activiteiten zoals het jaarlijkse kerstgala, de paasrally, het pinkstervoetbaltoernooi, de Carribean Night en de corsodeelname. “Vorige keer deden we voor de vijftigste keer mee aan het corso,” vertelt Lotte. “We kregen daarom een mooie oorkonde”.  
“Voor vijftien- en zestienjarigen is hier echt niet veel,” zegt Irene. “Vroeger hadden we voor heb de jeugdskinny. We zijn er over na aan het denken wat we voor hen kunnen doen. Op alcoholgebruik zijn we heel streng. Alleen achttienplussers krijgen een bandje.” 
De club heeft ook oudere leden. “Dat zijn meer donateurs,” aldus Lotte. “Hen zien we meestal bij bijzondere activiteiten als het kerstgala of de paasrally.”

Geïsoleerd
In februari werd het vernieuwde sociëteitsgebouw opgeleverd. Het pand is sinds 2022 volledig in bezit van de club. “Alles is gesloopt en vernieuwd,” licht Lotte toe. “We zijn nu van het gas af, de bar is vernieuwd en we hebben een biertank in plaats van fusten, maar het belangrijkste vind ik dat het gebouw volledig geïsoleerd is. Dat vinden we voor de buren ook fijn. Ik vind het belangrijk dat zij weten dat we écht goed ons best hebben gedaan.” 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward