WCL en het creatieve gebiedskompas

Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) is op dit moment podiumgever voor de Gebiedsgerichte Aanpak. Een groot project waarin gemeente, provincie en alle relevante organisaties uit het buitengebied met elkaar de uitdagingen van ons buitengebied bespreken. Iets waar ook op nationaal niveau met veel belangstelling naar wordt gekeken.


Tekst: Willem te Voortwis| Foto: Shutterstock


Inmiddels zijn we met elkaar een behoorlijk aantal bijeenkomsten verder. Met elke keer aandacht voor één of meer gebiedsbouwstenen. Van natuur, landbouw, waterbeheer, recreatie, wonen en werken tot leefbaarheid. In een bijeenkomst zet een specialist uiteen waar zijn of haar bouwsteen over gaat. Om vervolgens met elkaar op zoek te gaan naar de verbinding met andere bouwstenen.

Daarbij komen diverse vragen aan de orde. Hoe kun je elkaar versterken? Hebben we wel voldoende aandacht voor elkaars historie? En realiseren we ons wel voldoende dat we op de een of andere manier onze geschiedenis van elkaar erven? Dus niet alleen de droge feiten, maar ook hoe we ons voelen over wat ons overkomt? En hoe leren we de volgende generaties op tijd mee te nemen in alles wat er verandert?

Hierbij is het belangrijk om het niet alleen te hebben over het meest in het oog springende - voornamelijk financiële - verdienmodel, maar ook oog te hebben voor aspecten van ons ‘sociale verdienmodel’. Zodat we al doende een creatief gebiedskompas creëren, waarmee elke gebiedsorganisatie, gemeente en provincie kan sturen.


Prachtige recensies
Dit kan niet zonder hulp, weet ik uit ervaring. Ik neem deel aan veel cultuur- en erfgoedprojecten, waar soms eeuwen aan geschiedenis meegenomen moet worden om de mensen die nu leven te helpen begrijpen hoe geschiedenis hun huidige leven beïnvloedt.

De cultuursector investeert van huis uit in ‘leefbaarheid’ en doet dit via meerdere soorten cultureel gereedschap. Niet zelden het gereedschap ontworpen door kunstenaars. Zo is er een theatervoorstelling met als titel ‘Iets met boeren’. Een serie voorstellingen uitgevoerd door Het Zuidelijk Toneel, gemaakt door en gespeeld met lokale spelers en professionals. Het krijgt prachtige recensies: “Het publiek wandelt in het volle daglicht langs een collage van scènes op de boerderij; in de schuur, in de stal, op het erf en in de wei. Geleidelijk raakt elke bezoeker een tikkeltje vervreemd van de eigen stelligheid rond het thema. Er blijkt meer aan de hand te zijn dan de eigen mening.”

Of een andere: “De makers weven consequent de knelpunten op het gebied van het boerenerf, de economie, politiek, het milieu en de maatschappij door elkaar tot de ingewikkelde kluwen waar wij nu in beland zijn. ‘Iets met Boeren’ is een indringende voorstelling die aanzet tot nadenken.”

Zoiets zou mooi passen in onze Gebiedsgerichte Aanpak, waarbij we uiteraard alle gebiedsthema’s betrekken. De bouwsteen-eigenaar vormt zo sámen met de kunstenaar het ‘cement’ tussen de bouwstenen.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward