Openluchttheater

cultureel erfgoed, maar helemaal van deze tijd

Eg Waaijman nam in 2019 de voorzittershamer van de Stichting Openluchttheater Winterswijk over van Veronie Snijder-Kramer. “Ik kon toen niet bevroeden dat we pas in 2022 weer echt aan de slag zouden kunnen.”

Tekst: Wim Aalderink           foto: Bertie Willemsen

Na zich meer dan twintig jaar te hebben ingezet voor Vereeniging Volksfeest kon de geboren en getogen Winterswijker geen nee zeggen op het verzoek om het stokje over te nemen van Veronie, die in 2004 samen met Ineke van der Lans en Ank Govers het openluchttheater na jaren van verwaarlozing weer nieuw leven had ingeblazen. Corona haalde een forse streep door alle plannen, maar wat in het vat zit verzuurt gelukkig niet, zodat in 2021 twee en dit jaar vier voorstellingen geprogrammeerd konden worden. “Streven is om per jaar vijf producties op de  planken te brengen die zodanig gevarieerd zijn, dat iedereen er wel iets van zijn of haar gading vindt. En dat loopt van kindervoorstellingen via cabaret tot muziek in alle denkbare vormen”, verwoordt een zichtbaar enthousiaste voorzitter het streven van het zeskoppige bestuur en de twintig vrijwilligers.

Historie
Eigenlijk heeft het openluchttheater haar ontstaan te danken aan het ontbreken van een theater in het Winterswijk van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk was er het feestgebouw, maar dat was in de ogen van velen niet geschikt voor toneel en muziek. Omdat het geen theateropstelling kende, konden de laatste rijen niets zien, er waren geen vaste stoelen en van echte kleedkamers was ook al geen sprake. De bouw van een theater was echter financieel onhaalbaar voor de gemeente, zodat men voor de wel haalbare oplossing van een openluchttheater koos. Naar ontwerp van de bekende Winterswijkse architect J. van der Schaaf werd in 1949 in het park Huininkmaat een theater aangelegd met een podium van dertig bij tien meter en plek voor 1.036 bezoekers. Tot 1960 vonden er regelmatig voorstellingen plaats, maar daarna tot 1975 nog maar heel incidenteel.

Dat Winterswijk na het sneuvelen van het feestgebouw in de cycloon van 1966 een volwaardige schouwburg wist te realiseren, zorgde voor een verdere terugloop van de programmering. Met als gevolg dat er vanaf 1980 niets meer gebeurde en de natuur haar claim op het terrein legde. Wat overbleef was een open plek in het bos. Tot in 2004 het genoemde drietal Snijder, Govers en Van der Lans via een burgerinitiatief het geld bij elkaar bracht om binnen de nieuw opgerichte Stichting Openluchttheater Winterswijk het openluchttheater nieuw leven in te blazen. Kleiner van opzet met 350 zitplaatsen, maar intiem en prachtig ingebed in de natuur.

Meer bekendheid
“Onbekend, maar niet onbemind” is volgens voorzitter Waaijman de situatie waarin het theater zich nu bevindt. Met sterke punten zoals de entourage, de centrale ligging, de eenvoud van het concept, de prachtige belichting en de afwisselende programmering is deze plek een cultureel juweeltje, maar bij veel inwoners een onbekende. “Het zou al enorme winst zijn, als iedere Winterswijker zou weten dat we een openluchttheater hebben en waar het zich bevindt”, zo omschrijft Eg de doelstelling van het bestuur, dat naast hem bestaat uit de Winterswijkers Marianne Stuivenberg, Herma Ginjaar, Anke Westhoff, Theo Plekenpol en ‘buitenlid’ Jasper Korving.

De stichting krijgt geen subsidie en heeft geen vaste sponsoren, maar drijft op het enthousiasme van de vrijwilligers, hulp in natura van lokale ondernemers en een welwillende gemeente waar het de vergunningverlening betreft. De stichting moet zich dus redden met de opbrengst van de kaartverkoop; dat lukt vooral door het mooie gevarieerde aanbod iedere keer weer. Elk seizoen is er een kindervoorstelling, is er cabaret en zijn er drie muzikale avonden met een zo breed mogelijk scala aan muziekstijlen.  

www.openluchttheaterwinterswijk.nl

www.facebook.com/openluchttheater.winterswijk

Bekijk andere artikelen

arrow_upward